❗️ THÔNG BÁO TỪ CALLUS ❗️
Hiện tại dịch Covid vẫn còn và chưa có thông báo an toàn nào từ các kênh phương tiện truyền thông chính thức. Anh/Chị vui lòng nhắc nhở nhân viên thường xuyên và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tránh chủ quan dẫn đến hậu quả không đáng có. Đề nghị các bạn SA/TQA/IT & Sup/Teamlead giám sát và nhắc nhở nhân viên hạn chế chỗ đông người & ĐEO KHẨU TRANG cũng như vệ sinh bằng nước rửa tay liên tục.

HR