CHUYÊN VIÊN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG (QA)

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

 • Hỗ trợ Trưởng nhóm QA xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá cuộc gọi theo danh sách khách hàng được phân bổ cho từng Telesales.

NHIỆM VỤ:

 • Tổng hợp kết quả và tạo phân tích chất lượng cuộc gọi (dựa trên nội dung, quy trình, sản phẩm) để báo cáo cho Trưởng nhóm QA và Quản lý QA.
 • Duy trì tương tác chặt chẽ với TSA để tạo phản hồi kịp thời để giúp TSA cải thiện kỹ năng & hiệu suất của họ.
 • Sử dụng báo cáo chất lượng cuộc gọi để hỗ trợ X-sell đề xuất thay đổi / cải tiến cho tài liệu đào tạo.
 • Duy trì sự hiểu biết đầy đủ về tất cả các sản phẩm / quy trình bên trong và bên ngoài để đánh giá chính xác chất lượng do Telesales thực hiện
 • Thiết lập kỹ năng họp và đào tạo ngắn cũng như các sản phẩm cho Telesales.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được chỉ định bởi Trưởng nhóm QA và Quản lý QA.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Chính xác, cẩn thận, nhanh nhẹn.
 • Giao tiếp tốt.
 • Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu và tư vấn bán hàng là một lợi thế.
 • Cử nhân chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; kinh tế hoặc khu vực liên quan.
 • Biết ngoại ngữ là một lợi thế.
 • Chuyên nghiệp, tự tin, khả năng xử lý áp lực / xung đột và khả năng làm việc tốt trong môi trường nhóm
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực liên quan, ưu tiên làm việc cho ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

MỨC LƯƠNG:

 • Theo hệ thống thang bảng lương của công ty áp dụng cho vị trí Chuyên viên kiểm định chất lượng.